NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG | CÔNG TY TNHH KHẢI HỒNGHoà Lân 2 – Thuận Giao – Thuận An – Bình Dương - HOTLINE : 0903071939 -  |

NỘI THẤT, KHẢI HỒNG FURNITURE, CHUYÊN SẢN XUẤT TỦ QUẦN ÁO, BÀN GHẾ GỖ, BÀN ĂN GỖ TỰ NHIÊN XUẤT KHẨU

|

Video clips

Tổng truy cập

  • SỐ ONLINE : 30
  • LƯỢT TRUY CẬP: 1.629.144

Bộ Sofa CT-1266-1886-0686

Mã sản phẩm: CT-1266-1886-0686

-5%

Giá Bán: 16.260.000 VNĐ

Giá Online: 15.496.000 VNĐ

Kệ Tivi TV-1552

Mã sản phẩm: TV-1552

 

Giá Online: 2.950.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 4 GHẾ DT-1426W-4728

Mã sản phẩm: DT-1426W-4728

 

Giá Online: Please call!

Giường Đôi Gỗ BD-1602W

Mã sản phẩm: BD-1602W

 

Giá Online: 5.430.000 VNĐ

Giường Gỗ Tự Nhiên BD 1613w

Mã sản phẩm: BD-1613

 

Giá Online: 4.730.000 VNĐ

Giường Đôi Gỗ Tự Nhiên BD-1615

Mã sản phẩm: BD-1615

 

Giá Online: 4.880.000 VNĐ

Giường Đôi Gỗ Tự Nhiên BD-1617W

Mã sản phẩm: BD-1617

 

Giá Online: 5.580.000 VNĐ

Giường gỗ vân chữ V BD-1619

Mã sản phẩm: BD-1619

-20%

Giá Bán: 5.580.000 VNĐ

Giá Online: 4.470.000 VNĐ

Giường Gỗ Chân Cong BD-1604/BD-1804

Mã sản phẩm: BD-1604

 

Giá Online: 4.570.000 VNĐ

Tủ quần áo 4 cánh 4 ngăn kéo WR-4449W

Mã sản phẩm: WR-4449W

 

Giá Online: 12.340.000 VNĐ

Tủ quần áo 3 cánh 3 ngăn kéo WR-3347W

Mã sản phẩm: WR-3347W

 

Giá Online: 8.990.000 VNĐ

Tủ quần áo 3 cánh 3 ngăn kéo WR-3136W

Mã sản phẩm: WR-3136W

 

Giá Online: 9.470.000 VNĐ

Xem thêm
Sản Phẩm Khác

5

TỦ 6 NGĂN KÉO GỖ TỰ NHIÊN CH-6820PW

Mã sản phẩm: CH-6820Pw

 

Giá Online: 2.760.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN GỖ DT-30752 DC-4501

Mã sản phẩm: DT-30752 DC-4501

-4%

Giá Bán: 3.000.000 VNĐ

Giá Online: 2.888.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ XẾP GỖ TỰ NHIÊN 3050-7001

Mã sản phẩm: FT-3050T FC-7001

-8%

Giá Bán: 2.770.000 VNĐ

Giá Online: 2.550.000 VNĐ

BÀN TRANG ĐIỂM GỖ TỰ NHIÊN TR-0628

Mã sản phẩm: TR-0628

 

Giá Online: 2.710.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ SOFA MINI SS-1082-2082 CTK-B4

Mã sản phẩm: SS-1082-2082 CTK-B4

-27%

Giá Bán: 13.000.000 VNĐ

Giá Online: 9.550.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ GỖ - DCS-7233C

Mã sản phẩm: DCS-7233 DC-7233C

-50%

Giá Bán: 1.710.000 VNĐ

Giá Online: 860.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ GỖ - DK-8122

Mã sản phẩm: DCS-7233

-30%

Giá Bán: 1.940.000 VNĐ

Giá Online: 1.360.000 VNĐ

Bộ Sofa CT-1266-1886-0686

Mã sản phẩm: CT-1266-1886-0686

-5%

Giá Bán: 16.260.000 VNĐ

Giá Online: 15.496.000 VNĐ

Bộ Sofa CT-1262-0862-1462

Mã sản phẩm: CT-1262-0862-1462

-5%

Giá Bán: 14.250.000 VNĐ

Giá Online: 13.540.000 VNĐ

Kệ Tivi TV-1552

Mã sản phẩm: TV-1552

 

Giá Online: 2.950.000 VNĐ

Tủ dép 2 cánh SR-5302

Mã sản phẩm: SR-5302W

 

Giá Online: Please call!

Tủ dép 3 cánh SR-8303W

Mã sản phẩm: SR-8303W

 

Giá Online: 2.950.000 VNĐ

Xem thêm
Sản Phẩm Khác

43

BỘ BÀN ĂN GỖ DT-30752 DC-4501

Mã sản phẩm: DT-30752 DC-4501

-4%

Giá Bán: 3.000.000 VNĐ

Giá Online: 2.888.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ XẾP GỖ TỰ NHIÊN 3050-7001

Mã sản phẩm: FT-3050T FC-7001

-8%

Giá Bán: 2.770.000 VNĐ

Giá Online: 2.550.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ SOFA MINI SS-1082-2082 CTK-B4

Mã sản phẩm: SS-1082-2082 CTK-B4

-27%

Giá Bán: 13.000.000 VNĐ

Giá Online: 9.550.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ GỖ - DCS-7233C

Mã sản phẩm: DCS-7233 DC-7233C

-50%

Giá Bán: 1.710.000 VNĐ

Giá Online: 860.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ GỖ 4502-0901W

Mã sản phẩm: DC-4502 SD-0901W

Giá Bán: 1.810.000 VNĐ

Giá Online: Please call!

BỘ BÀN GHẾ GỖ - DK-8122

Mã sản phẩm: DCS-7233

-30%

Giá Bán: 1.940.000 VNĐ

Giá Online: 1.360.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ SD-1281, DC-4201

Mã sản phẩm: SD-1281, DC-4201

Giá Bán: 2.200.000 VNĐ

Giá Online: Please call!

BỘ BÀN HỌC SINH 0901w - 4201

Mã sản phẩm: 0901w - 4201

Giá Bán: 1.910.000 VNĐ

Giá Online: Please call!

Bộ Sofa CT-1266-1886-0686

Mã sản phẩm: CT-1266-1886-0686

-5%

Giá Bán: 16.260.000 VNĐ

Giá Online: 15.496.000 VNĐ

Bộ Sofa CT-1262-0862-1462

Mã sản phẩm: CT-1262-0862-1462

-5%

Giá Bán: 14.250.000 VNĐ

Giá Online: 13.540.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN 6 GHẾ DCS-1813-4710

Mã sản phẩm: DCS-1813-4710

-6%

Giá Bán: 8.240.000 VNĐ

Giá Online: 7.818.000 VNĐ

BỘ BÀN ĂN DT-1180 - DC - 5228

Mã sản phẩm: DT-1180 - DC - 5228

Giá Bán: 7.940.000 VNĐ

Giá Online: Please call!

42

Xem thêm
Sản Phẩm Khác

BỘ BÀN GHẾ XẾP GỖ TỰ NHIÊN 3050-7001

Mã sản phẩm: FT-3050T FC-7001

-8%

Giá Bán: 2.770.000 VNĐ

Giá Online: 2.550.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ GỖ - DCS-7233C

Mã sản phẩm: DCS-7233 DC-7233C

-50%

Giá Bán: 1.710.000 VNĐ

Giá Online: 860.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ GỖ 4502-0901W

Mã sản phẩm: DC-4502 SD-0901W

Giá Bán: 1.810.000 VNĐ

Giá Online: Please call!

BỘ BÀN GHẾ GỖ - DK-8122

Mã sản phẩm: DCS-7233

-30%

Giá Bán: 1.940.000 VNĐ

Giá Online: 1.360.000 VNĐ

BỘ BÀN GHẾ SD-1281, DC-4201

Mã sản phẩm: SD-1281, DC-4201

Giá Bán: 2.200.000 VNĐ

Giá Online: Please call!

BỘ BÀN ĂN DCS- 7233

Mã sản phẩm: DCS- 7233

Giá Bán: 1.710.000 VNĐ

Giá Online: Please call!

GHẾ GỖ TỰ NHIÊN DC-4710

Mã sản phẩm: DC-4710

 

Giá Online: 670.000 VNĐ

GHẾ GỖ TỰ NHIÊN DC-4717

Mã sản phẩm: DC-4717

 

Giá Online: 710.000 VNĐ

GHẾ GỖ TỰ NHIÊN DC-4728

Mã sản phẩm: DC-4728

 

Giá Online: 670.000 VNĐ

GHẾ GỖ TỰ NHIÊN DC-4721

Mã sản phẩm: DC-4721

 

Giá Online: 650.000 VNĐ

GHẾ GỖ TỰ NHIÊN DC-4730

Mã sản phẩm: DC-4730

 

Giá Online: 650.000 VNĐ

GHẾ GỖ TỰ NHIÊN DC-4738W

Mã sản phẩm: DC-4738W

 

Giá Online: 710.000 VNĐ

Xem thêm
Sản Phẩm Khác

42